Fodboldturneringer
Dreng/Pige
Periode
Aldersgruppe
Søg
Træningslejre
Land
Søg
Fodboldbilletter
Liga
Søg
Firmature
Land
Søg
Andet
Andet
Søg

Fundraising i jeres klub

- 19/09/18


Skal jeres klub til en turnering eller træningslejr i udlandet skal der finansielle midler til. Der er mange måder at skaffe kapital på i en forening, og vi vil her komme med nogle råd og links, der kan hjælpe jeres klub med at skaffe økonomisk grundlag til nye aktiviteter og projekter, som f.eks. en udlandstur til en turnering eller træningslejr.

1. Offentlige puljer, ordninger, mv.

Som klub og forening kan I søge om økonomisk støtte lokalt i jeres kommune. Kommunerne støtter foreningslivet efter forskellige love - blandt andre § 18 og § 79 i Lov om social service, samt Folkeoplysningsloven. Men kommunerne har en vis frihed til at fortolke loven. I kan derfor henvende jer til socialforvaltningen i den pågældende kommune for at få at vide, hvordan den enkelte kommune yder støtte.

2. Kommunale puljer og fonde

I har også mulighed for at søge statslige støtte- og puljemidler. Disse administreres typisk af forskellige fagministerier. Puljerne er typisk fokuseret på et indsatsområde, så foreningens aktiviteter skal understøtte disse. Statslige puljer og støtteordninger giver i øvrigt ikke midler til lokalforeningers generelle drift og almindelige aktiviteter.

Børne- og Socialministeriets puljer til frivillige sociale organisationer kan findes på
Puljeportalen

Offentlige puljer gives ofte kun i en afgrænset tidsperiode på normalt op til tre år. Som regel kan man kun søge støtte til aktiviteter, der ikke er sat i gang på ansøgningstidspunktet. Samtidig skal foreningen være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CVR-register og have et CVR-nummer for at kunne modtage tilskud.


3. Private fonde og legater

I Danmark findes der mere end 10.000 private fonde og legater, og de uddeler mere end 2-3 gange så mange midler som de offentlige. Private fonde kan være nemmere at gå i dialog med om støtte. De stiller heller ikke helt så store krav til ansøgningernes indhold. Og i nogle tilfælde er der meget få eller ingen krav om afrapportering af projektet. Der er ofte fokus på en nyhedsværdi, så man kan sjældent søge midler til almindelig drift. Fondene vil typisk gerne støtte nye aktiviteter, som gør en positiv forskel.

De private fonde støtter næsten alle udelukkende aktiviteter, som ikke er igangsat inden fonden behandler jeres ansøgning. Fondens forventede sagsbehandlingstid fremgår som regel af fondens hjemmeside. Som udgangspunkt er det vigtigt at søge mindst 3-6 måneder før, man skal bruge midlerne, og endnu tidligere hvis der er tale om ansøgninger i forbindelse med større projekter.


4. Sponsorater

Sponsorater er ikke kun forbeholdt de store foreninger og sportsklubber, men kan også være en mulighed for mindre foreninger. Ofte sponseres en virksomhed, enten fordi sponsoren kan se en værdiforøgelse af deres brand, eller fordi de blot vil støtte en god sag. Inden I kontakter en virksomhed, skal I derfor tænke grundigt over, om og i givet fald hvad foreningen selv kan tilbyde, som kan have værdi for virksomheden.

En fordel ved at kontakte virksomheder fremfor at søge offentlige eller private støttemidler er, at virksomheder er hurtige til at sige ja eller nej, og at man ikke skal vente i mange måneder på at få svar om støtte.


5. Erhvervssamarbejder

Hvis en virksomhed ikke ønsker eller har mulighed for at støtte jer økonomisk, kunne de måske være interesseret i at støtte jer på anden vis. Flere foreninger udnytter i disse år mulighederne i erhvervssamarbejder. Det er nemlig billigere for virksomheder at støtte med naturalier end at støtte med et kontant beløb.

Det kan være alt fra materialer, gaver, arbejdskraft, netværk eller lokaler. Eller måske kan foreningen og virksomheden ligefrem arbejde sammen. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Dog er det vigtigt, at foreningen kan stå inde for den pågældende virksomheds forretningsprofil. Vigtigst er det at sørge for at gøre det så nemt som muligt for virksomheden at sige ja og medvirke i et samarbejde. Eksempelvis kan foreningen lave en konkurrence, hvor virksomheder giver præmier mod at få reklame, eller hvor deltagerne skal henvende sig i en bestemt butik for at kunne deltage.

Før der tages kontakt til virksomheden, er det vigtigt, at I tænker grundigt over, hvordan et evt. samarbejde kan give værdi for netop denne virksomhed.


6. Aktiviteter

Udnyt, at foreningen også har mulighed for at lave en lang række aktiviteter med eller uden samarbejde med virksomheder. Det kan både være helt små aktiviteter eller større events og arrangementer lige fra loppemarked og auktion til fundraising-middage og indsamlingsløb.

Men husk på, at ”enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål”, er omfattet af
Indsamlingsloven. Enkelte aktiviteter er dog fritaget fra anmeldelsespligten. Besøg indsamlingsnaevnet.dk for at blive klogere.

Læs mere om de ovenstående punkter på følgende link:


https://frivillighed.dk/guides/fundraising-for-frivillige-sociale-organisationer

 

Find private fonde og offentlige puljer


DBU’s ungdomsfond

Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende. 

DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964 er en god mulighed for klubben til at søge økonomisk støtte til klubbens ungdomsarbejde med U13-U19 holdene. Fonden støtter rejser og ophold for ungdomshold. Det er kun muligt for den enkelte klub at modtage midler hvert 5.år. Ansøgninger skal afstemmes med en tegningsberettiget i klubben.


Ansøgningsfristen er 23. oktober kl. 13!

Læs mere her:

https://www.dbu.dk/klubservice/fundraising/dbus_ungdomsfond_af_18_maj_1964


Legatbogen
 

Et godt værktøj til at hjælpe med at søge midler findes på www.legatbogen.dk, hvor har man samlet samtlige danske fonde og offentlige puljer. Siden er gratis, er nem at søge i og har en række gode råd og tips til fundraising. Som med alle søgninger, kan det ofte betale sig at prøve med forskellige søgeord.
 

Uforpligtende oplæg og vejledning

Danish Sports Travel A/S ønsker jer god jagt på økonomiske midler, og vi glæder os til at give jer en personlig og nærværende rådgivning når I er klar. Vi er altid klar til at give jer vejledning, sende uforpligtende oplæg eller holde orienteringsmøder angående en forestående udlandstur. Kontakt os på +45 40 98 83 69 eller dst@sport.dk for yderligere oplysninger.Tilbage til oversigten